RAM ŠNICLA

PANIRANA (SVINJSKA/PILEĆA), BELI SOS

VELIKA PORCIJA 300G
MALA PORCIJA 150G

CENA: 600 RSD
CENA: 400 RSD

RAM ŠNICLA

PANIRANA (SVINJSKA/PILEĆA), BELI SOS

VELIKA PORCIJA 300G
MALA PORCIJA 150G

CENA: 600 RSD
CENA: 400 RSD

Close Menu